Prezentul document Termeni si Conditii are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei denumite „Blooming Gift”  cu acordarea unor produse cu titlu de premiu, fara organizarea unei extrageri la sorti organizata de SC. Millenium Pro Design S.R.L.. Campania se adreseaza unei categorii de participanti, care vor respecta in continuare  urmatoarele reguli aplicabile in cadrul Campaniei:


 

1. ORGANIZATORUL
 

1.1 Organizatorul Campaniei “Blooming Gift”  (denumit in cele ce urmeaza „Campanie”) este:

- SC. Millenium Pro Design S.R.L., inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J23/1088/2011, CUI RO12098582, cu sediul social in Str. Sulfinei, nr. 3, oras Otopeni, JudetulI lfov, cod postal 075100, inregistrata la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 24803. Societatea Millenium Pro Design S.R.L. este detinatorul de drept al website-ului www.bestvalue.eu.

1.2Campania se va desfasura sub imperiul prezentului document termeni si conditii (denumit in cele ce urmeaza „Termeni si Conditiii”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului, pe parcursul derularii Campaniei, cu informarea publicului ulterior oricarei modificari efectuate.

1.3 Pentru aducerea la cunostinta publicului, documentul Termeni si Conditii este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, prin accesarea link-ului https://bestvalue.eu/blooming_regulament in sectiunea „Regulament”. De asemenea, acesta va fi disponibil in formatul tiparit la sediul Organizatorului Millenium Pro Design S.R.L.

 
 

2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
 

2.1Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul on-line prin accesarea website-ului www.bestvalue.eu si finalizarea a cel putin o comanda in valoare minima de 300 lei in perioada de desfasurare a campaniei 4 aprilie 2017 – 30 aprilie 2017. Pentru fiecare comanda plasata in perioada susmentionata de desfasurare a Campaniei se va oferi un premiu, astfel cum vom descrie in continuare.  

 
 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE
 

3.1 Pot participa in Campanie titularii unui cont de client inregistrat pe www.bestvalue.eu, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de 4 aprilie 2017 si domiciliul sau resedinta in Romania.

 
 

4. MODUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI
 

4.1Pentru participarea la Campania „Blooming Gift”, participantii titulari ai unui cont pe www.bestvalue.eu, vor plasa pe website minim o comanda finalizata prin plata, in valoare totala de cel putin 300 de lei, in perioada 4 aprilie 2017 – 30 aprilie 2017 si va primi produsul oferit ca premiu fara tragere la sorti, conform Capitolului de mai jos.

 
 

5. PREMIILE CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTORA
 

5.1 Produsul oferit de Organizatorul Millenium Pro Design S.R.L. reprezinta o crema de maini marca The Ritual of Sakura. Campania se desfasoara in limita stocului disponibil. Valoarea totala a premiilor oferite de catre Organizatorul Millenium Pro Design S.R.L. este de pana la 900 de euro. Produsul cu titlu de premiu va fi livrat gratuit, impreuna cu produsele comandate de le www.bestvalue.eu.

5.2Produsul oferit cu titlu de premiu conform prezentului document Termeni si Conditii nu este returnabil.

5.3Prezenta Campanie nu se cumuleaza cu alte discounturi deja afisate pe website sau cu alte campanii de reducere de pret, fie prin oferirea unor vouchere cu reducere de pret fie prin alte campanii promotionale.

5.4In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este indreptatit a elimina participantul care a fraudat. Daca frauda este descoperita ulterior acordarii premiului, dar anterior expedierii acestuia catre castigator, Organizatorul este in drept a anula premiul participantului care a fraudat. In acest caz, Organizatorul va avea dreptul de a transfera premiul unei alte persoane fara ca acesta sa fie tras la raspundere in vreun fel.

 
 

6. LITIGII
 

6.1Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti din Romania, din circumscriptia sediului social al S.C. Millenium Pro Design S.R.L..

 

 
 

7. RESPONSABILITATE

7.1Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a)       Situatiile in care numarul de telefon al unui participant castigator nu poate fi apelat sau e-mail-ul transmis de Organizatorul Millenium Pro Design S.R.L, ramane fara un raspuns din partea participantului, in cadrul termenelor stipulate la Cap. 5, din orice motive independente de vointa Organizatorului si fara culpa acestuia;

 

b)       Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie, nu isi asuma raspunderea pentru email-urile nelivrate din cauza defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).

c)       Situatiile in care produsul oferit ca premiu nu este livrat ori inmanat participantului castigator ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;

d)       Organizatorul este responsabili pentru comunicarea conditiilor de desfasurare si de respectarea prevederilor Termeni si Conditii fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale participantilor.

e)       Prin participarea la Campanie, participantul se angajeaza ca va avea o comunicare decenta si nu va prolifera comentarii sau imagini care: contin un limbaj vulgar, cuvinte licentioase sau abuzive, sau afirmatii defaimatoare sau obscene ori contravin oricarei legi in vigoare sau Termenilor si Conditiilor, pe websiteul companiei sau pe paginile Organizatorului si ale colaboratorilor sai de pe retelele de socializare.

 
 

8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

8.1Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

8.2  Organizatorul Millenium Pro Design S.R.L., detine numar de Operator de date cu caracter personal nr. 24803, se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului document Termeni si Conditii Oficial si conform legislatiei in vigoare.

8.3  Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.

8.4  La cererea participantilor, adresata in scris catre S.C. Millenium Pro Design S.R.L., Str. Sulfinei, nr. 3, cod postal 075100, oras Otopeni, JudetulI lfov, se obliga:

a)       sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

b)       sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

c)       sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

8.5  Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea sa din baza de date a companiei S.C. Millenium Pro Design S.R.L., trimitand o  astfel de cerere la adresa Str. Sulfinei, nr. 3, cod postal 075100, oras Otopeni, JudetulI lfov si/sau la adresa de mail contact@bestvalue.eu, iar Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al S.C. Millenium Pro Design S.R.L. daca este cazul, si cu exceptia situatiilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

8.6  Pentru toate operatiunile de prelucrare in legatura cu prezenta Campanie (colectare, notificare castigatori, inmanare premii) castigatorii isi manifesta consimtamantul expres si neechivoc prin participarea la Campanie. Pentru o prelucrare ulterioara din partea Organizatorului, Millenium Pro Design S.R.L. datele cu caracter personal vor fi transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice.

8.7  In cazul  in care participantul si-a exprimat acordul expres pentru stocarea si prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal de catre Organizator (sau Imputernicitul acestuia) , aceste operatiuni vor putea fi efectuate de Organizator pana la data retragerii acordului de catre posesorul de drept al acestor date, respectiv pana la solicitarea scrisa prin email la adresa: contact@bestvalue.eu sau telefonic la numarul: (+40) 31 225 25 25 (numar cu tarif normal), sau printr-o cererea scrisa adresata S.C. Millenium Pro Design S.R.L., trimitand o  astfel de cerere la adresa Str. Sulfinei, nr. 3, cod postal 075100, oras Otopeni, JudetulI lfov de stergere a datelor cu caracter personal, caz in care Organizatorul va proceda neintarziat la stergerea acestora.

 

 

         S.C. Millenium Pro Design S.R.L.

 

       Reprezantant legal

       Dl. Cristinel Negoita

        Director General