Validează Bilet
Validează
un bilet de avion

Validează acum un bilet de avion și bucură-te de accesul prioritar la shopping Duty Free online și profită de privilegiile rezervate calatorilor: prețuri Duty Free și livrare gratuită la comenzi de peste 100 lei și in easybox, indiferent de valoare.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Add to Wishlist”

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea concursului "Add to Wishlist" organizat de societatea MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L.și se adresează participanților la concurs. În această calitate, participanții sunt obligați să respecte regulile aplicabile prezentate în cele ce urmează. CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL 1.1 Organizatorul concursului "Add to Wishlist" (denumit în cele ce urmează „Concursul”) este: Societatea MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în oraș Otopeni, Str. Sulfinei, nr. 3, județ Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului Ilfov sub numărul J23/1088/2011, având cod unic de înregistrare RO12098582, reprezentată legal de către administrator dl. Cristian NEGOIȚĂ – Director General. 1.2     Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”), obligatoriu pentru toți participanții la campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derulării Concursului, dar nu înainte de a anunța publicul cu privire la modificările ce urmează să intre în vigoare. 1.3     Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, prin accesarea linkului  https://bestvalue.eu/s/regulament-tombola-add-to-wishlist De asemenea, acesta va fi disponibil în format tipărit la sediul Organizatorului MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. CAPITOLUL 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 2.1     Campania-concurs se va desfasura in perioada 27 octombrie - 9 noiembrie 2023 pe site-ul oficial al organizatorului, respectiv www.bestvalue.eu, la adresa: https://bestvalue.eu/s/blackfriday23-subscribe CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 3.1.    Pot participa la Concurs titularii unui cont de client înregistrat pe www.bestvalue.eu , având vârsta de 18 ani împliniți până la data de 27 octombrie 2023 și domiciliul sau reședința în România. 3.2.    În cazul în care oricare dintre câștigătorii desemnați este lipsit de capacitate de exercițiu (totală ori parțială) din alte motive decât vârsta necorespunzătoare (mai puțin de 18 ani până la data 27 octombrie 2023), premiul va fi acordat participantului desemnat cu titlu de rezervă. 3.3     Predarea premiului poate fi un eveniment public. Prin participarea la acest Concurs, câștigătorii își dau acordul ca persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea în care domiciliază și materiale foto, scrise, audio și video înregistrate de Organizator (dacă este cazul), să fie făcute publice și folosite pentru a face publică premierea și pentru asocierea cu marca „BestValue”, însă doar în legătură cu prezentul Concurs și fără a prejudicia imaginea ori drepturile câștigătorilor sau ale participanților. Cesionarea și utilizarea de către Organizator a acestor materiale se va face fără nicio plată suplimentară din partea câștigătorilor și fără nicio recompensă materială a Organizatorului pentru câștigători. CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 4.1     La aceasta campanie promotionala pot participa numai persoanele fizice care au implinit 18 ani inainte de 27 octombrie 2023 si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) sa se inscrie in campanie, prin abonare la newsletterele BestValue in formularul dedicat din pagina campaniei: https://bestvalue.eu/s/blackfriday23-subscribe b) sa aiba cont confirmat pe site-ul bestvalue.eu c) sa adauge produse preferate in sectiunea Wishlist din contul sau online de pe site-ul bestvalue.eu (la adresa https://bestvalue.eu/account/wishlist/), pana la finalul campaniei, mai exact pana la data de 09 noiembrie 2023, inclusiv. d) sa realizeze o comanda online (validata) pe site-ul bestvalue.eu in perioada 9-12 noiembrie 2023. 4.2. Doar participantii care indeplinesc cumulativ conditiile enumerate la punctul anterior vor fi inscrisi automat in tombola pentru castigarea unuia dintre cele 10 premii. 4.3. Extragerea castigatorilor (10 castigatori) si a rezervelor aferente (20 rezerve) va fi facuta electronic, pe website-ul www. commentpicker.com, la data de 5 decembrie 2023, ora 15:00. 4.4. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii din cadrul companiei Millenium Pro Design S.R.L, sotii/sotiile acestora, precum si rudele de gradul intai (parinti, copii) si doi (frati, surori) ale angajatilor precizati. CAPITOLUL 5. PREMIILE ȘI ACORDAREA ACESTORA 5.1   În cadrul acestei Campanii promoționale se vor acorda 10 premii care vor fi oferite către 10 clienți câștigători desemnați prin tragere la sorți organizată în data de 5 decembrie 2023. Fiecare premiu consta in: - LANCOME La Vie Est Belle L'Extrait de Parfum 30 ml, pret 419 lei - GLENFIDDICH 15 Years Solera Reserve whisky scotian 700 ml, pret 269 lei - RITUALS The Ritual of Jing Set (Gel de dus spumant 200ml , Mini betisoare parfumate 70ml, exfoliant corporal 125g, crema de corp 100ml, pret 170 lei - Ballotin Mix LEONIDAS praline 600 g, pret 145 lei Valoarea totală a premiilor oferite de către Organizator este de 10,030 lei cu TVA inclus. 5.2    Câștigătorii premiilor vor fi anunțati de către Organizator prin e-mail și telefonic la numărul înregistrat în contul de client, în maxim 3 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. 5.3    În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat de Organizatorul MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L în maxim 3 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți din cauza lipsei datelor de contact sau a furnizării incorecte a acestora, acesta va afișa numele câștigătorului pe website în pagina de campanie. Câștigătorul va trimite un e-mail la adresa [email protected], în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data contactării, pentru a i se oferi detaliile despre intrarea în posesie a premiului. 5.4 În eventualitatea în care câștigătorul nu contactează Organizatorul în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării numelui său, premiul va fi acordat câștigătorului desemnat în cadrul tragerii la sorți cu titlu de rezervă, urmându-se aceeași procedură de contactare și respectiv publicare a datelor de contact relevante ale câștigătorului – rezervă. În urma tragerii la sorți vor fi desemnați doi participanți cu titlu de rezervă. 5.5   Câștigătorul nu va efectua nicio plată suplimentară și nu va suporta alte costuri suplimentare, cu excepția celor prevăzute de lege. 5.6     Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după intrarea câștigătorului în posesia premiului, cu excepția celor prevăzute de lege sau strict legate de plata taxelor aferente premiului oferit (dacă este cazul). În acest caz, MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. poate solicita câștigătorului comunicarea codului numeric personal (CNP). 5.7    În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fraude, acesta este îndreptățit a elimina participantul care a comis frauda. Dacă frauda este descoperită ulterior acordării premiului, dar anterior expedierii acestuia către câștigător, Organizatorul este în drept a anula premierea participantului care a comis frauda. În acest caz, Organizatorul va avea dreptul de a transfera premiul unei alte persoane fără ca acesta să fie tras la răspundere în vreun fel. CAPITOLUL 6 – TRAGEREA LA SORȚI ȘI AUTENTIFICAREA REGULAMENTULUI 6.1      Tragerea la sorți va fi efectuată la sediul organizatorului MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. situat în Str. Piața Presei Libere, nr. 3-5, Municipiul București, sector 1, cod poștal 013702, prin intermediul aplicației commentpicker.com la data de 5 decembrie 2023, ora 15:00. 6.2       Premiile acordate în cadrul Concursului, precum și data tragerii la sorți, pot fi actualizate prin atașarea unui act adițional la prezentul Regulament. Actul adițional va fi deopotrivă afișat pe website-ul Organizatorului. 6.3    Tragerea la sorți se va efectua în prezența unei comisii de analiză și validare a câștigătorilor Concursului alcătuită din două persoane, angajați ai MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. Membrii desemnați vor fi împuterniciți prin Decizie internă semnată de reprezentantul legal al Organizatorului. 6.4    În cadrul tragerii la sorți, ulterior desemnării participantului câștigător, vor fi desemnați doi participanți cu titlu de rezervă. Ulterior extragerii, membrii comisiei vor întocmi un proces verbal de tragere la sorți în care vor include informațiile relevante despre participantul câștigător și despre rezervele acestuia. Procesul verbal se va autentifica de către un Notar Public.  6.5     Formalitățile de autentificare necesare desfășurării Concursului vor fi întocmite de către Societatea Notarială Profesională Luca și Dumitrescu din București în prezența notarului public instrumentator care va efectua autentificarea prezentului Regulament și certificarea de fapt a Procesului Verbal final de desemnare a câștigătorului și a rezervelor sale. În cazul în care Notarul Public instrumentator nu este disponibil pentru tragerea la sorți, Organizatorul va contacta un alt notar înlocuitor pentru autentificarea documentelor. CAPITOLUL 7 - LITIGII 7.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești din România, din circumscripția sediului social al MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. CAPITOLUL 8 -  RESPONSABILITATE 8.1     Organizatorul nu își asumă responsabilitatea în următoarele situații: a) Numărul de telefon al unui câștigător nu poate fi apelat sau e-mail-ul transmis de Organizatorul MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. rămâne fără un răspuns din partea câștigătorului, în cadrul termenelor stipulate la Cap. 5, din orice motive independente de voința și fără culpa Organizatorului; b) E-mail-urile nu sunt livrate din cauza defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de internet sau ca urmare a funcționării deficitare ori nefuncționării instrumentelor de comunicare utilizate de participanți (software și/sau hardware). c) Premiul nu este livrat ori înmânat căștigătorului din cauza unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la înregistrare. 8.2   Organizatorul este responsabil pentru comunicarea condițiilor de desfășurare și de respectare a prevederilor Regulamentului, fără a suporta costuri determinate de acțiunile ulterioare ale câștigătorilor. 8.3   Prin participarea la Concurs, clientul se angajează că va avea o comunicare decentă și nu va prolifera comentarii sau imagini care: conțin un limbaj vulgar, cuvinte licențioase sau abuzive, afirmații defăimatoare sau obscene ori care contravin oricărei legi în vigoare sau Regulamentului, pe website-ul companiei sau pe paginile Organizatorului și ale colaboratorilor săi de pe rețelele de socializare. CAPITOLUL 9 - CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 9.1     Datele personale sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor. 9.2     Organizatorul MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L, deține număr de Operator de date cu caracter personal - nr. 24803 - și se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protecția datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. 9.3     La cererea participanților, adresată în scris către MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. la adresa Str. Piața Presei Libere, nr. 3-5, cod poștal 013702, Municipiul București, sector 1, Organizatorul se obligă: a)   să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; b)   să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; c)   să înceteze în mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 9.4   Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea sa din baza de date a companiei MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L., trimițând o cerere în acest sens la adresa: Str. Piața Presei Libere, nr. 3-5, cod poștal 013702, Municipiul București, sector 1 și/sau la adresa de e-mail: [email protected], iar Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing direct al MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L., dacă este cazul, și cu excepția situațiilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 9.5  Pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor în contextul prezentului Concurs (colectare, notificare câștigători, înmânare premii), câștigătorii își acordă consimțământul expres și neechivoc prin înscrierea în concurs. Pentru o prelucrare ulterioară din partea Organizatorului MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L., datele cu caracter personal vor fi transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice. 9.6  În cazul  în care participantul și-a exprimat acordul expres pentru stocarea și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal de către Organizator (sau împuternicitul acestuia), aceste operațiuni vor putea fi efectuate de Organizator până la data retragerii acordului de către posesorul de drept al acestor date, respectiv până la solicitarea scrisă prin e-mail la adresa: [email protected] sau telefonic la numărul: (+40) 21 539 25 23 (număr cu tarif normal) sau printr-o cerere scrisă adresată MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. la adresa din Str. Piata Presei Libere, nr. 3-5, cod poștal 013702, Municipiul București, sector 1. În urma primirii unei solicitări de ștergere a datelor cu caracter personal, Organizatorul va proceda neîntârziat la ștergerea acestora. Solicităm autentificarea prezentului înscris. Tehnoredactat la sediul SNP Luca și Dumitrescu din București și autentificat în 1 (un) exemplar în original și 3 (trei) duplicate care au aceeași forță probantă ca originalul. ORGANIZATOR: MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L Prin Cristian NEGOIȚĂ

DUTY FREE PRICES Inspirați de frumusețea călătoriei, am creat locul care să se ridice la standardele tale cele mai înalte. Descoperă brandurile de renume și beneficiază online de prețurile Duty Free.
LIVRARE GRATUITĂ Livrare gratuită la domiciliu, pentru comenzi mai mari de 100 lei, și în EasyBox (max. 3 produse), indiferent de valoarea comenzii, oriunde pe teritoriul României.
AMBALAJ PREMIUM “The Little Black Box” este o cutie în care încap o mulțime de vise. Singurul ei scop este să le îndeplinească atunci când ajunge în brațele tale.